เว็บสล็อตกีฬาและการพัฒนา: ฉันหวังว่าจะได้เห็นอะไรมากหรือน้อยในอนาคต?

เว็บสล็อตกีฬาและการพัฒนา: ฉันหวังว่าจะได้เห็นอะไรมากหรือน้อยในอนาคต?

Lombe Mwambwaเว็บสล็อต สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในความพยายามขององค์กรกีฬาและการพัฒนาในแซมเบียและแอฟริกาใต้ฉันหวังว่าจะได้เห็นการมุ่งเน้นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับลักษณะทางการเมืองของการพัฒนาที่สะท้อนให้เห็นในบทบาทของกีฬาและการพัฒนาในแซมเบียและแอฟริกาตอนใต้ ประเด็นการพัฒนายังคงเหมือนเดิม: 

ความกังวลในการเข้าถึงบริการสังคมเบื้องต้น 

เช่น สุขภาพ การศึกษา ที่พักอาศัย และธรรมาภิบาลสิ่งที่ฉันหวังว่าจะได้เห็นคือการเปลี่ยนแปลงในความพยายามขององค์กรกีฬาและการพัฒนา การเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นการให้บริการที่อุดช่องว่างอันเนื่องมาจากการส่งมอบไม่เพียงพอของรัฐ เช่น การศึกษาด้านสุขภาพ หรือการให้ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนไปโรงเรียน เป็นการมุ่งเน้นที่การให้สถาบันของรัฐรับผิดชอบฉันหวังว่าในปี 2025 กีฬาจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับบทบาททางประวัติศาสตร์ในฐานะเวทีและหมายถึงการจัดระเบียบเพื่อกดเพื่อการเปลี่ยนแปลง ฉันหวังว่าจะได้เห็นการยอมรับกีฬาและการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มสำหรับการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองระดับชุมชน ในมุมมองดังกล่าว มีแนวโน้มว่าเราจะได้เห็นหัวข้อเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุน การเคลื่อนไหว การมีส่วนร่วมของพลเมือง การสนับสนุนคนหนุ่มสาวให้เป็นผู้นำทางการเมือง และการระดมเพื่อให้สถาบันของรัฐรับผิดชอบในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ สิ่งนี้ไม่ได้หมายถึง

การให้ความสำคัญน้อยลงในประเด็นต่อเนื่องของความรุนแรงตามเพศ ความยากจน และความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม แต่จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราดำเนินการตามกาเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะแสวงหาอนาคตที่ดีกว่าสำหรับบุคคลและโลกโดยรวม ด้วยการยอมรับวาระ 2030 ของ UN และใช้ SDGs เป็นเข็มทิศสำหรับโปรแกรมกีฬาและการพัฒนานโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในแรงผลักดันเชิงบวก เช่น ‘การอุทิศ’ ซึ่งเป็นก้าวแรกสู่การดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลังจากนั้น ‘วินิจฉัย’ เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์และภารกิจในปัจจุบัน และ ‘ชี้นำ’ อนาคตที่ดีกว่าสำหรับกีฬาหากจำเป็น ระบุการกระทำที่จำเป็นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (‘การออกแบบ’) ในขณะที่ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด (‘อภิปราย’) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สร้างแผนการดำเนินงานเพื่อ ‘ส่งมอบ’ แนวทางที่ยึดตามผลลัพธ์โดยรวมกระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อ ‘ตรวจจับ’ และประเมินผลกระทบ 

พลังของกีฬาสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ทั่วทั้งภาคส่วน

เพื่อช่วยขับเคลื่อนการฟื้นตัวของโลก ด้วยการใช้เฟรมเวิร์ก SDG ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ชุมชนการพัฒนากีฬาสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียว สอดคล้องและด้วยเหตุนี้จึงขยายความพยายามของแต่ละบุคคล เพื่อให้เราช่วยกัน #buildbackbetter ร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องSophie Spinkเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจที่Portas Consultingซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อเพิ่มประโยชน์ของกีฬาและการออกกำลังกายให้สูงสุดสำหรับทุกคน และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดด้วยปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาและปรัชญา เธอทำงานในสหราชอาณาจักร เอเชีย และแอฟริกา โดยล่าสุดเธอกลับมาจากโครงการในมอริเชียสที่สนับสนุนนโยบายกีฬาแห่งชาติและทำงานร่วมกับ Active Mauritius ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลที่รับผิดชอบด้าน ‘Sport for All’ ในมอริเชียส

Mark Abberleyเป็นหุ้นส่วนที่Portas Consultingซึ่งเป็นผู้นำด้านนโยบายการกีฬาและสหพันธ์กีฬา เขาได้เป็นผู้นำงานนโยบายระดับชาติในมอริเชียสและทำงานทั่วแอฟริกา เอเชีย และตะวันออกกลางเนื่องจากเด็ก ๆ พลาดการศึกษาที่สำคัญในช่วงล็อกดาวน์ การวางแผนในอนาคตสำหรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ (SDG 4) จึงควรรวมถึงความรู้ทางกายภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับประเทศที่กระตือรือร้น โอกาสทั้งในกีฬาสำหรับทุกคนและกีฬาชั้นยอดจำเป็นต้องจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ (SDG 5) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการลดงบประมาณจาก COVID-19 ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้หญิงในการเล่นกีฬามากกว่าผู้ชาย นอกจากความไม่เท่าเทียมกันทางเพศแล้ว เรามีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การเข้า

ถึงกีฬาสำหรับสมาชิกผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือผู้ทุพพลภาพ และรับรองการเข้าถึงทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลัง (SDG 10) ภายในกรอบงาน SDG การยอมรับความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข (SDG 10)

หลังล็อกดาวน์โควิด-19 จะมีโอกาสหายากที่จะนำผู้คนจากทุกพื้นเพมารวมกันผ่านกีฬา (SDG 10) โดยใช้พลังของกีฬาสอนคุณค่าที่เอื้อต่อสังคมที่สงบสุข ตามที่เห็นครั้งแล้วครั้งเล่า กีฬาสามารถมีบทบาทสำคัญในการสร้างชุมชนที่แตกสลายขึ้นใหม่ และเราควรจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการพัฒนากีฬาภายในชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลังการระบาดของโควิด (SDG 16) เมืองต่างๆ สามารถใช้พื้นที่สีเขียวเพื่อเสนอโอกาสในการออกกำลังกาย (SDG 11) พร้อมโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต (SDG 9) เพื่อส่งเสริมการเดินทางเชิงรุกในทุกที่ที่เหมาะสมเว็บสล็อต